1

Anikha surendran

1.6M

2

Esther Anil

1.1M

Dr Gopika anil

3

552K

Meenakshi

4

534k

Nandana

5

365k

6

Nayanthara Chakravarthy

313K

Vridhi Vishal

7

171K

8

Vasisht Umesh

48.2K

9

Malavika Nair

42.7K

Kanmani Kiara

10

24.5K

11

Eric Zachariah

16.8K

Akshara Kishor

12

7736